การสร้างความร่วมมือแนว 4.0 ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

“ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศโดยมีเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ อ่านต่อ

Posted On :

การประชุมประจำปีสมาคม ATPAC

“Thailand 4.0” เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ จะใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม จากเดิมที่มีการลงมือทำแต่ได้ผลตอบแทนน้อย อ่านต่อ

Posted On :