สหรัฐอเมริกา – แหล่งกำเนิดดนตรีสากลร่วมสมัย

เมื่อกล่าวถึงคำว่าเพลงหรือดนตรี อันที่จริงนั้นเกิดคู่ คงอยู่กับมวลมนุษยชาติมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้ว ทุกเผ่าพันธุ์มีเพลงพื้นบ้าน มีการฮัมเพลงตีเกราะเคาะไม้ อ่านต่อ

Posted On :