จากภาพยนต์ SCI-FI ถึงความหมาย ว.ท.น. Cyber Bully – Cyber Security

จากภาพยนตร์เกี่ยวกับ Cyber ที่มีมากมายในตลาด ที่เค้าโครงเรื่องไม่ค่อยได้เน้นตัวเทคโนโลยีมากเท่ากับการก่อ อาชญากรรมและต่อสู้กับแผนการณ์ชั่วร้ายของคนที่ใช้ อ่านต่อ

Posted On :