ความสำคัญของวัฒนธรรม ในการวิจัยและรักษามะเร็ง

การวิจัยวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แม้ว่าจะเกิดขึ้นในห้องทดลอง แต่การวิจัยบางอย่างมีความสัมพันธ์กับปัจจัย ทางสังคมอย่างใกล้ชิด หากเพียงแต่คำถึงถึงสิ่งที่อยู่ในหลอดทดลอง หรือตัวเลขบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ

Posted On :

การพิมพ์หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ด้วยการพิมพ์สามมิติเพื่อการคำนวณปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษาโรค

การนำเอาการฉายรังสีมาใช้เพื่อการรักษาโรคได้มีบทบาทสำคัญในทางการแพทย์ เช่น การฉายรังสี เพื่อการตรวจหาและการรักษาโรคมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม อ่านต่อ

Posted On :