โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย

ในเดือนพฤษภาคม 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิด ในโลกปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป อ่านต่อ

Posted On :

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ของรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกา

ประเทศในลาตินอเมริกาได้ดำเนินการใช้มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาด การตรวจ หาเชื้อ การรักษาผู้ป่วย อ่านต่อ

Posted On :

โลกหลังโควิด

ในช่วงการระบาดของ coronavirus ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ การดำเนินธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังคงอยู่ อ่านต่อ

Posted On :

COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด

ในประวัติศาสตร์ มนุษย์เราได้ผ่านวิกฤตโรคระบาดมาแล้ว หลายครั้ง แต่คงไม่มีครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม อ่านต่อ

Posted On :