ห้องสมุดที่น่าสนใจในทวีปอเมริกา

การตกแต่งภายในและการออกแบบสถาปัตยกรรม ทำให้ห้องสมุดหลายแห่งเป็นมากกว่าห้องสมุด แต่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง และสถานที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆ คน อ่านต่อ

Posted On :

ห้องสมุดกับเทคโนโลยี

เมื่อสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ห้องสมุดเองก็จำเป็นต้องปรับปรุงให้ก้าวทันโลก ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีหลายอย่างถูกนำเข้ามาใช้กับห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องการและ life อ่านต่อ

Posted On :

Digital Library ในยุค Technological Disruption องค์กรที่รอดตายด้วยกโลบาย E-book เมื่อต้องถูกท้ายทายจากสถาบันพวก E

ในสถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ปรากฏการณ์หลายอย่างในทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการพัฒนา ขั้นสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ อ่านต่อ

Posted On :

ห้องสมุดประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ (Public Library of Science – PLOS)

PLOS เป็นระบบห้องสมุดประชาชนออนไลน์ในด้านวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครซานฟรานซิสโก ให้บริการแก่สาธารณะแบบ ไม่แสวงหากำไร อ่านต่อ

Posted On :

ห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Library of Congress)

ห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ ที่สุดในโลก โดยมีอาคารสำคัญเป็นชื่อ ประธานาธิบดียุคสร้างบ้านแปลงเมืองที่สำคัญถึง อ่านต่อ

Posted On :

ห้องสมุด… เรายังต้องการมันอีกหรือ?

ในยุคที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและเริ่มเข้ามาทดแทนสื่อแบบดังเดิมอื่นๆ ผู้บริโภคสามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อ social media ซึ่งทันต่อเหตุการณ์และมีรูปแบบน่าสนใจมากกว่า อ่านต่อ

Posted On :