โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย

ในเดือนพฤษภาคม 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิด ในโลกปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป อ่านต่อ

Posted On :

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ของรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกา

ประเทศในลาตินอเมริกาได้ดำเนินการใช้มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาด การตรวจ หาเชื้อ การรักษาผู้ป่วย อ่านต่อ

Posted On :