สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

รัฐบาลอาร์เจนตินาให้ความสำคัญต่อการศึกษา ของนักเรียนเป็นอย่างมาก การศึกษาในสถาบันของ รัฐในอาร์เจนตินามีข้อโดดเด่น คือ อ่านต่อ

Posted On :

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากทีม บก.

แม้ว่าประชาชนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างจำกัด แต่กลุ่มคนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกกับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการเป็นราชอาณาจักรที่สวยงาม น่าท่องเที่ยว อาหารอร่อย อ่านต่อ

Posted On :