ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากทีม บก.

แม้ว่าประชาชนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างจำกัด แต่กลุ่มคนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกกับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการเป็นราชอาณาจักรที่สวยงาม น่าท่องเที่ยว อาหารอร่อย อ่านต่อ

Posted On :

BIMEDCO – GEMEDCO โคลอมเบีย

เป็นบริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัมนาสุขภาพ ของชาวโคลอมเบีย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัย การบริการจากผู้เชี่ยวชาญ อ่านต่อ

Posted On :

คณะผู้บริหารจากลาตินเยีี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ โดยมี ดร.นพดล อ่านต่อ

Posted On :