การสร้างจรรยาบรรณและวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

การสร้างจรรยาบรรณและวัฒนธรรม ความปลอดภัยนิวเคลียร์มีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการกับองค์กรและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอย่างพลังงานนิวเคลียร์ วัฒนธรรมความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการออกใบรับรอง ผู้ถือใบรับรอง ใบอนุญาต อ่านต่อ

Posted On :

นโยบายพลังงานนิวเคลียร์ ของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มนโยบายพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเมื่อปี 2497 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงเกือบ 10 ปี อ่านต่อ

Posted On :

ความต้องการพลังงานของทั่วโลก และพลังงานนิวเคลียร์

ในปัจจุบันพลังงานมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก มีการใช้พลังงานจากถ่านหิน แสง อาทิตย์ ลม อ่านต่อ

Posted On :