Thais Help Thais: ระบบฐานข้อมูลและ Social Media เพื่อการสนับสนุนการตั้งสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกาและแคนาดา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา วิจัย และพัฒนา อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาไทยมาเรียนใน อ่านต่อ

Posted On :

การประชุมประจำปี นักเรียนไทย ในอเมริกาและแคนาดา ปี 2562 ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

ภารกิจหนึ่ง ของสำนักงานท่ปี รึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ อ่านต่อ

Posted On :