จากภาพยนต์ Sci-fi ถึงความหมาย วทน.: มนุษย์โลกเอย

ในบรรดาภาพยนตร์ต่างๆ ที่ผู้กำกับระดับแนวหน้าผลิตสร้างขึ้น มานั้น ภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่สร้างแล้วมักกอบโกยเงินไปได้มาก นั่นก็คือภาพยนตร์ อ่านต่อ

Posted On :

จากภาพยนตร์ SCI-FI ถึงความหมาย วทน. Gattaca พันธุกรรม = มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์?

นวัตกรรมที่มนุษย์คิดค้นขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปเพื่อที่จะแสวงหาความสะดวกสบายให้กับตนเอง และเพื่อเอาชนะธรรมชาติ เทคโนโลยีจำนวนมากสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีสภาพแวดล้อมรอบตัวที่สะดวกสบายขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีอีกจำนวนมากดูแลรักษาตัวมนุษย์เอง อ่านต่อ

Posted On :

จากภาพยนต์ SCI-FI ถึงความหมาย ว.ท.น. Cyber Bully – Cyber Security

จากภาพยนตร์เกี่ยวกับ Cyber ที่มีมากมายในตลาด ที่เค้าโครงเรื่องไม่ค่อยได้เน้นตัวเทคโนโลยีมากเท่ากับการก่อ อาชญากรรมและต่อสู้กับแผนการณ์ชั่วร้ายของคนที่ใช้ อ่านต่อ

Posted On :