ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เครื่องมือสำคัญของการทูตวิทยาศาสตร์

การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) กับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ มีความเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรใครรู้บ้าง อ่านต่อ

Posted On :