การพิมพ์หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ด้วยการพิมพ์สามมิติเพื่อการคำนวณปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษาโรค

การนำเอาการฉายรังสีมาใช้เพื่อการรักษาโรคได้มีบทบาทสำคัญในทางการแพทย์ เช่น การฉายรังสี เพื่อการตรวจหาและการรักษาโรคมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม อ่านต่อ

Posted On :