การประชุม Thailand- US Committee Meeting on Science and Technology (JCM)

การลงนามตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนาม ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่งสหรัฐอเมริกา อ่านต่อ

Posted On :

ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เครื่องมือสำคัญของการทูตวิทยาศาสตร์

การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) กับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ มีความเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรใครรู้บ้าง อ่านต่อ

Posted On :

โครงการพานักศึกษาประเทศลาตินอเมริกาไปเยือนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน  ได้จัดกิจกรรมการนำคณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศลาตินอเมริกาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ อ่านต่อ

Posted On :

เทคโนโลยี AI กับ ปัญหาสังคมผู้สูงอาย

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร มีผลทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่จะตามมาคือ ความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรในช่วงอายุต่างๆ อ่านต่อ

Posted On :

จากภาพยนต์ Sci-fi ถึงความหมาย วทน.: มนุษย์โลกเอย

ในบรรดาภาพยนตร์ต่างๆ ที่ผู้กำกับระดับแนวหน้าผลิตสร้างขึ้น มานั้น ภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่สร้างแล้วมักกอบโกยเงินไปได้มาก นั่นก็คือภาพยนตร์ อ่านต่อ

Posted On :