แผนงานร่วมภารกิจทีมประเทศไทยด้าน วทน. ตามแนวทางของเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

จากวิสัยทัศน์ของท่านเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ พิจารณาว่า ในขณะที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ อ่านต่อ

Posted On :

ลาตินอเมริกา

เป็นดินแดนที่มีประวัติอันยาวนานและมีอารยธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของตนเองไม่แพ้ดินแดนโลกเก่าในยูเรเชีย และแอฟริกา จากหลักฐานที่พอจะค้นพบ ได้ อ่านต่อ

Posted On :

การประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (Student Voice)

การแนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทย ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ส่วนหนึ่งของการประชุม คือ การเปิดเวทีให้นักศึกษาที่มาร่วมประชุมได้ขึ้นมาแนะนำตัว อ่านต่อ

Posted On :