การสร้างความร่วมมือแนว 4.0 ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

“ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศโดยมีเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ อ่านต่อ

Posted On :

คณะผู้บริหารจากลาตินเยีี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ อ่านต่อ

Posted On :