การเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานแบบ Agile Team

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อ่านต่อ

Posted On :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นโยบายหลักหนึ่งของรัฐบาลคือ นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ อ่านต่อ

Posted On :

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อ่านต่อ

Posted On :

ความสัมพันธ์ไทย – แคนาดา ในด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แคนาดามีศักยภาพในการพัฒนาและมีจุดแข็งหลายด้านที่ไทยสามารถสร้างความร่วมมือ โดยนำความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และศักยภาพของบุคลากรในสาขาต่างๆ อ่านต่อ

Posted On :

อุปกรณ์ตรวจหาโคโรนาไวรัส ด้วยตนเอง

COVID-19 เป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อและระบาดได้ง่าย เนื่องจากไวรัสสามารถ ถูกส่งผ่านละอองน้ำลาย และใช้เวลาหลายวันกว่าที่ผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการ อ่านต่อ

Posted On :

โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย

ในเดือนพฤษภาคม 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิด ในโลกปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป อ่านต่อ

Posted On :

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ของรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกา

ประเทศในลาตินอเมริกาได้ดำเนินการใช้มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาด การตรวจ หาเชื้อ การรักษาผู้ป่วย อ่านต่อ

Posted On :

COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด

ในประวัติศาสตร์ มนุษย์เราได้ผ่านวิกฤตโรคระบาดมาแล้ว หลายครั้ง แต่คงไม่มีครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม อ่านต่อ

Posted On :