การประชุม Thailand- US Committee Meeting on Science and Technology (JCM)

การลงนามตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนาม ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่งสหรัฐอเมริกา อ่านต่อ

Posted On :

ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เครื่องมือสำคัญของการทูตวิทยาศาสตร์

การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) กับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ มีความเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรใครรู้บ้าง อ่านต่อ

Posted On :