โกงความตายด้วยเทคโนโลยีแช่แข็ง: เทคโนโลยีการแช่แข็งร่าง Cryonics และคำถามทางจริยธรรม

Cryonics เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการถนอมร่างกายของคนหรือสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บรักษาร่างกายของผู้เสียชีวิตจนเมื่อถึงเวลาที่มนุษย์เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงจุดที่สามารถปลุกเซลล์ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตใหม่ได้ บริษัท อ่านต่อ

Posted On :

จากภาพยนตร์ SCI-FI ถึงความหมาย วทน. Gattaca พันธุกรรม = มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์?

นวัตกรรมที่มนุษย์คิดค้นขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปเพื่อที่จะแสวงหาความสะดวกสบายให้กับตนเอง และเพื่อเอาชนะธรรมชาติ เทคโนโลยีจำนวนมากสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีสภาพแวดล้อมรอบตัวที่สะดวกสบายขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีอีกจำนวนมากดูแลรักษาตัวมนุษย์เอง อ่านต่อ

Posted On :

Google ทำนายผลลัพธ์การรักษาพยาบาล

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จาก Google และ มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์ อ่านต่อ

Posted On :