การประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (Student Voice)

การแนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทย ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ส่วนหนึ่งของการประชุม คือ การเปิดเวทีให้นักศึกษาที่มาร่วมประชุมได้ขึ้นมาแนะนำตัว อ่านต่อ

Posted On :