โลกหลังโควิด

ในช่วงการระบาดของ coronavirus ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ การดำเนินธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังคงอยู่ อ่านต่อ

Posted On :

COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด

ในประวัติศาสตร์ มนุษย์เราได้ผ่านวิกฤตโรคระบาดมาแล้ว หลายครั้ง แต่คงไม่มีครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม อ่านต่อ

Posted On :