ความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-สหรัฐอเมริกา จากปืนคาบศิลา สู่ การซ้อมรบคอบบร้าโกลด์

ในบรรดาประเทศในเอเชียทั้งหมด พันธมิตรที่เก่าแก่ ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ก็คือ ราชอาณาจักรไทย อ่านต่อ

Posted On :