สัดส่วนของผู้ติดเชื้อ COVID–19 กรณีของสหรัฐอเมริกา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID–19 ที่เริ่มต้นระบาดอย่างหนักที่ประเทศจีน และ ลุกลามจนถึง อ่านต่อ

Posted On :

การตรวจหา COVID-19

การตรวจวินิจฉัยหา COVID-19 มีหลายวิธีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อ่านต่อ

Posted On :

ภาวะโรคระบาดใหญ่ (Pandemics)

การระบาดใหญ่ หรือ Pandemic คือปรากฏการณ์ที่โรคติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคขนาดใหญ่เช่นหลายทวีปหรือทั่วโลก ตลอดประวัติศาสตร์ของ อ่านต่อ

Posted On :