Category:

ประกาศการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินโครงการของสำนักงานปี 2562

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินโครงการของสำนักงานฯ อ่านต่อ

Posted On :

โครงการพานักศึกษาประเทศลาตินอเมริกาไปเยือนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน  ได้จัดกิจกรรมการนำคณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศลาตินอเมริกาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ อ่านต่อ

Posted On :