โครงการพานักศึกษาประเทศลาตินอเมริกาไปเยือนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน  ได้จัดกิจกรรมการนำคณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศลาตินอเมริกาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

การนำคณะเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์จากลาตินอเมริกา มาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2561

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.(วต.)) อ่านต่อ

Posted On :

การประชุมประจำปีสมาคม ATPAC

“Thailand 4.0” เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ จะใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม จากเดิมที่มีการลงมือทำแต่ได้ผลตอบแทนน้อย อ่านต่อ

Posted On :