การสร้างความร่วมมือแนว 4.0 ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

“ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศโดยมีเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ อ่านต่อ

Posted On :

คณะผู้บริหารจากลาตินเยีี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ อ่านต่อ

Posted On :

สหรัฐอเมริกา – แหล่งกำเนิดดนตรีสากลร่วมสมัย

เมื่อกล่าวถึงคำว่าเพลงหรือดนตรี อันที่จริงนั้นเกิดคู่ คงอยู่กับมวลมนุษยชาติมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้ว ทุกเผ่าพันธุ์มีเพลงพื้นบ้าน มีการฮัมเพลงตีเกราะเคาะไม้ อ่านต่อ

Posted On :

ลักษณะเด่นของระบบอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศมีความหลากหลายและความโดดเด่นที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษา จากไทยและจากต่างประเทศมาศึกษาต่อ อ่านต่อ

Posted On :