นักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ กำลังสำคัญของไทยในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในยุคที่เทคโนโลยีทำให้ การเดินทางและการสื่อสาร ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ง่าย การย้ายถิ่นระหว่างประเทศจึงเป็น สิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป อ่านต่อ

จากภาพยนต์ SCI-FI ถึงความหมาย ว.ท.น. Cyber Bully – Cyber Security

จากภาพยนตร์เกี่ยวกับ Cyber ที่มีมากมายในตลาด ที่เค้าโครงเรื่องไม่ค่อยได้เน้นตัวเทคโนโลยีมากเท่ากับการก่อ อาชญากรรมและต่อสู้กับแผนการณ์ชั่วร้ายของคนที่ใช้ อ่านต่อ

ลำโพงช่างพูด

Smart Speaker หรือลำโพงอัจฉริยะที่ทำงานด้วยคำสั่งเสียง ท่ี่เราสามารถใช้ในการถาม สั่งให้ค้นหา อ่านต่อ

The Great Wall and the Great Firewall สองกำแพงใหญ่ที่กั้นมิให้ศัตรูใดมารุกราน จากพระเจ้าจิ๋นซี สู่ ประธานสีจิ้น (ผิง)

ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เมื่อกล่าวถึงคำว่ามหาอำนาจ คงไม่มีใครปฏิเสธว่า สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศ อ่านต่อ

การจู่โจมทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก

การโจมตีทางไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบเครือ ข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลายๆ ครั้งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นโดยที่ สาธารณะไม่เคยรับรู้ อ่านต่อ