• แคนาดาเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G20 ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ในปี 2562 มี 12 บริษัทได้ที่ติดอยู่ใน 100 บริษัทในการจัดอันดับ Global Cleantech 2019 โดยบริษัท เหล่านี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน SDTC
  • แคนาดาตั้งเป้าตลาดเทคโนโลยีสะอาดจะมีมูลค่าเกิน 2.5 ล้านล้านเหรียญแคนาดา ภาย ในปี 2565
  • ปัจจุบันแคนาดามีบุคลากรที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีสะอาดมากกว่า 195,000 คน
  • บริษัทด้านเทคโนโลยีสะอาดสามารถขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลได้จาก Clean Growth Hub ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อกับโครงการและการให้บริการ เทคโนโลยีสะอาดต่างๆ
  • แคนาดาเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G20 ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ในปี 2562 มี 12 บริษัทได้ที่ติดอยู่ใน 100 บริษัทในการจัดอันดับ Global Cleantech 2019 โดยบริษัทเหล่านี้ได้รับเงินทุน สนับสนุนจากหน่วยงาน SDTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *