ที่ผ่านมา ได้มีหลายฝ่ายพยายามพัฒนาและนำเงินในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจากการใช้เงินสดไปสู่ระบบเงินดิจิทัลไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับทั้ง ข้อกฎหมายภายและระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะต่างๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ในขณะนี้ เงินดิจิทัลกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศเนื่องจากวิกฤต การระบาดของโคโรนาไวรัส บางคนเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้สังคมเปิดกว้างและยอมรับการใช่เงินดิจิทัลฃได้เร็วขึ้น

สาเหตุหนึ่งคือ ผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศรวมถึง WHO พบว่าโคโรนาไวรัสสามารถติดค้างอยู่บนธนบัตรและ เหรียญได้เป็นระยะเวลานานหลายวัน ดังนั้น การสัมผัสเงินสดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 ได้ ทำให้ หลายคนค้นหาวิธีในการทำความสะอาดธนบัตร เพราะหากจะให้เลิกใช้เงินสดในทันที คงจะเป็นไปได้ยาก วิธีการ ทำความสะอาดธนบัตรมีหลายวิธี เช่น การเช็ดธนบัตรด้วยแอลกอฮอล์ การล้างธนบัตรด้วยสบู่แล้วตากแดด หรือการใช้ เครื่องฆ่าเชื้อโรคฉายแสงเพื่อฆ่าโคโรนาไวรัส

ทางออกหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะนำคือ การนำเอาเทคโนโลยีเงินดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการสัมผัสและส่งต่อ เงินสดซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสติดอยู่ นอกจากผู้บริโภคต้องหันมาพึ่งพาการสั่งซื้อของผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นแล้ว เงินดิจิทัลอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐไปถึงประชาชนได้เร็วขึ้น ตัวอย่างหนึ่งของความพยายามนี้ คือ สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐฯ นาย Sherrod Brown (พรรคเดโมแครต แห่งรัฐโอไฮโอ) ได้เสนอร่างกฎหมาย Banking for All Act (BAA) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

โดยกฎหมายนี้ผลักดันให้มีการสร้าง FedAccount หรือกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อรัฐ สามารถแจกจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ ไปถึงมือผู้รับได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในยุค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลมีการให้เงิน ช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เสียภาษีและธุรกิจขนาดเล็ก โดยรัฐบาลจะส่งเงินผ่านการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง และการส่งเช็คเงินสดไปบ้าน สองวิธีนี้ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการส่งเช็คเงินสด ทำให้ผู้ที่เดือดร้อนอาจจะไม่ได้รับเงิน ช่วยเหลือได้ทันเวลา แม้ว่ากฎหมาย BAA จะไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ แต่ข้อเสนอในร่างกฎหมายเป็นข้อมูล ที่จะช่วยเปิดช่องทางให้กับเทคโนโลยีเงินดิจิทัลและแนวทางการดำเนินการในอนาคต

แม้ว่าวิกฤตการระบาดของ COVID-19 จะอยู่กับเราอีกนานหรือไม่ Digital Currency (เงินดิจิทัล) และ Cryptocurrencies (เงินตราเข้ารหัสลับ) เป็นเทคโนโลยีที่จะมีการนำมาใช้มากขึ้นหลังจากนี้

Cryptocurrencies เป็นสกุลเงินที่จับต้องไม่ได้ ทำงานอยู่เฉพาะในคอมพิวเตอร์ สิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้มีเพียง ตัวเลขเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้ต้องมีกุญแจ (private & public keys) เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน Bitcoin เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Cryptocurrencies ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัส เงินจริง

ตัวอย่าง Cryptocurrency ตัวใหม่ที่หลายคนคาดว่าจะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คือ Libra ซึ่งพัฒนาโดย Facebook ซึ่งจะช่วยให้การหมุนของเงินเร็วขึ้นหลายเท่า การรับ-ส่งเงินทำได้ง่ายเหมือนการส่งสติ๊กเกอร์ ทาง Line หรือ FB Massager ในแผนการเบื้องต้นของ Facebook เงิน Libra จะมี 2 ประเภท คือ

  1. Single Currency Stablecoins หรือ ใช้แทนค่าเงินที่มีอยู่แล้ว 4 สกุล คือ LibraUSD (ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ), LibraEUR (ค่าเงินยูโร), LibraGBP (ค่าเงินปอนด์อังกฤษ) และ LibraSGD (ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์) ซึ่งค่าเงินนี้ จะสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ Facebook ยังเปิดรับค่าเงินอื่นๆ ได้หากธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ สนใจและยินดีทำตามเงื่อนไข
  2. Global Libra หรือการใช้เงิน Libra เป็น Stablecoins ที่มีสินทรัพย์หนุนหลังเป็นค่าเฉลี่ยของเงินทุกสกุลรวมกัน คือ USD, EUR, GBP, และ SGD ซึ่งเงิน Global Libra จะสามารถใช้ได้ทั่วโลก

แม้ว่าค่าเงิน Cryptocurrencies จะมีข้อดีหลายประการ เช่น ความรวดเร็ว ความสะดวกสำหรับผู้ใช้ ความปลอดภัยในบางด้าน แต่ก็มีข้อเสียที่ทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องคิดและวางแผนให้รอบคอบ นั่นคือ การสูญเสียอำนาจการควบคุมจากรัฐบาลส่วนกลาง เพราะเทคโนโลยีเงินดิจิทัลเปิดช่องให้มีการกระจายอำนาจในการ บริหารทางการเงิน (decentralization) ให้ไปสู่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาและพัฒนาทาง นโยบายต่อไป


ที่มา:

  • https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2020/03/09/who-encourages-use-of-digital-payments-due-to-covid-19/#157b469e41eb
  • https://www.natlawreview.com/article/digital-dollars-amid-covid-19-crisis-support-us-digital-currency-emerges-
  • https://bravenewcoin.com/insights/will-covid-19-speed-the-transition-to-digital-currency
  • https://libra.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *