อุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment – PPE) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเฉพาะกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับ ผู้ติดเชื้อและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสำหรับบุคคลทั่วไป อุปกรณ์ PPE ที่นอกเหนือจาก หน้ากากอนามัยจะไม่มีความจำเป็นมากนัก แต่สำหรับ หลายคนแล้ว อะไรที่สามารถช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จาก การติดเชื้อไวรัสได้ก็ไม่มีอะไรที่มากเกินไป

เมื่ออุปกรณ์ PPE ได้กลายเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก ผลที่ตามมาคือ อุปกรณ์ขาดตลาด คนจำนวนมากไม่สามารถ หาซื้ออุปกรณ์ PPE ได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการทาง การแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ มีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ PPE มากที่สุด ท่ามกลางวิกฤตอุปกรณ์ขาดตลาด หลายคนได้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้มีการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ PPE จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ ก่อให้เกิดนักประดิษฐ์และนวัตกรรม การผลิตอุปกรณ์ PPE ที่สามารถทำได้ที่บ้าน โดยมีเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งนอกจากจะผลิต เพื่อใช้สำหรับตนเองแล้วยังสามารถเอื้อเฟื้อให้แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ PPE อีกด้วย

ประเภทของอุปกรณ์ PPE

หน้ากาก เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่หลายประเทศทั่วโลก บังคับให้ประชาชนใช้เมื่อต้องออกจากบ้าน หน้ากากมีหลาย ประเภทและมีความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสได้แตกต่างกัน

  • หน้ากาก N-95 เป็นหน้ากากที่สามารถป้องกันละอองฝุ่น ที่อนุภาคเล็กถึง PM2.5 มากถึง 95% ซึ่งแม้ว่าจะเป็น หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูง แต่ผู้เชี่ยวชาญ ไม่แนะนำให้บุคคลทั่วไปใส่หน้ากากชนิดนี้ เพราะทำให้ หายใจได้ลำบากก่อให้เกิดอันตรายด้านอื่นหากไม่มี ความจำเป็นต้องใช้
  • หน้ากากอนามัย สามารถป้องกันละอองน้ำลายออกจาก หน้ากากมากกว่าการป้องกันไม่ให้ละอองนำล้ายเข้าสู่ปากและจมูก ซึ่งแม้ว่าหน้ากากอนามัยจะเหมาะสำหรับผู้ที่ ติดเชื้อมากกว่า แต่สำหรับผู้ที่แข็งแรงดีก็สามารถใช้ได้ เพราะอย่างน้อยก็สามารถป้องกันละอองต่างๆ ได้บ้าง
  • หน้ากากผ้า จริงๆ แล้วหน้ากากผ้าไม่สามารถป้องกัน ความชื้นได้และยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่ติดค้างอยู่ใน หน้ากาก อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหาหน้ากากชนิด

อื่นได้ การใช้หน้ากากผ้าก็ช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาด ใหญ่ได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า ได้ด้วยการเลือกชนิดของผ้าที่สามารถกันความชื้นได้ หรือ เพิ่มชั้นกรองภายใน

นวัตกรรมกับหน้ากาก

ผู้ให้บริการทางการแพทย์จำเป็นต้องใส่หน้ากากทั้ง วันเพราะต้องรับมือกับผู้ป่วยโรคโควิดที่มีจำนวนมาก ปัญหาที่ตามมาคือ หน้ากากผ้าที่ประชาชนผลิตและ บริจาคให้ไม่พอดีกับใบหน้า และสายรัดทำให้เจ็บหู ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรม ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ปรับสายรัดหน้ากากผลิตโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งสามารถผลิตได้จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติประจำบ้าน นอกจากนี้ ได้มีบางคนคิดค้นพัฒนาการผลิตหน้ากาก หลากหลายรูปแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติอีกด้วย

แว่นป้องกันตาและ Face shield หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าไวรัส Covid-19 สามารถติดต่อได้ ทางดวงตาหากมีละอองน้ำลายเข้าดวงตา แว่นป้องกันตาและ Face shield จึงกลายเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วง วิกฤตการระบาดของโควิด-19 แว่นตาป้องกันมีข้อดีคือ สามารถปกป้องดวงตาได้อย่างดี แต่ไม่สามารถป้องกัน ส่วนอื่นๆ ของใบหน้าและหากใส่นานๆ ก็จะทำให้เกิดการ ระคายเคืองของผิว ในขณะที่ face shield สามารถป้องกัน ส่วนอื่นๆ ของใบหน้าได้และสวมใส่สบายกว่า แต่ก็ไม่สามารถ ป้องกันละออกต่างๆ ได้เต็มที่

เมื่อแว่นป้องกันตาและ Face shield ก็เป็นอุปกรณ์ ที่หาซื้อได้ยาก นักประดิษฐ์ทั่วโลกจึงหาวิธีผลิตอุปกรณ์ด้วย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ สามารถทำออกมาได้หลายรูปแบบแล้ว ยังสามารถผลิตเพื่อ ให้เหมาะสมรองรับกับใบหน้าของแต่ละคนอีกด้วย

ชุดป้องกันเชื้อ แม้ว่าจะใช้กันเฉพาะในกลุ่มผู้ให้ บริการทางการแพทย์ แต่ชุดป้องกันเชื้อที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอ สำหรับการรับมือวิกฤตการระบาดในครั้งนี้ ชุดป้องกันเชื้อ สามารถทำได้เองที่บ้านโดยใช้แผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ตัดเย็บตามแบบแพทเทิร์นชุดป้องกันเชื้อ นอกจากความพยายาม ผลิตในภาคประชาชนแล้ว บริษัทเอกชนขนาดใหญ่อย่าง 3M ได้นำเอาวัตถุดิบสำหรับทำถุงลมนิรภัยมาใช้ผลิตเป็นชุด ป้องกันเชื้อให้แก่โรงพยาบาลในสหรัฐฯ กว่าล้านชิ้น

ปัญหาการขาดแคลนของอุปกรณ์ระหว่างการระบาด ของโควิท-19 ทำให้เราได้เห็นความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่เกิดจากวิกฤต และเทคโนโลยีปัจจุบันเอื้อให้การสร้างสรรค์ ประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ สามารถทำได้โดยประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและมีทักษะที่สามารถศึกษาได้เอง โดยเฉพาะ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งในอนาคต เราคงจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชน มากขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภายหลังสหรัฐอเมริกาจะสามารถ ระดมผลิตอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง การให้ ความร่วมมือของประชาชนในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านยังเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้การป้องกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตั้งแต่มาตรการช่วงแรกของสหรัฐ ที่มีความสับสน แม้กระทั่งจากคำแนะนำของ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ มีความจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ป่วยแล้ว


ที่มา:

  • https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
  • https://www.aao.org/Assets/7231d8d7-0332-406b-b5b6-681558dd35d3/637215419697630000/goggles-vs-faceshields-pdf?inline=1
  • https://www.designboom.com/design/ford-airbag-material-hospital-gowns-covid-19-ppe-04-15-2020/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *