สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID–19 ที่เริ่มต้นระบาดอย่างหนักที่ประเทศจีน และ ลุกลามจนถึง 225 ประเทศ และดินแดน ในทั่วโลกขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก1,803,091 ราย และมีผู้เสียชีวิต 119,617 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563) โดย สหรัฐฯ ซึ่งได้กลายมาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุด ทั้งๆ ที่ได้ชื่อว่า เป็น ประเทศที่มีระบบการสาธารณสุขและการค้นคว้าวิจัยที่ดีที่สุดในโลก ในช่วงนี้ เราลองมาดู รายละเอียดของสถิติการป่วยและติดเชื้อในสหรัฐฯ กัน

New York มหานครที่รุ่งเรืองทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความ บันเทิง แต่ในตอนนี้กลับเป็นเมือง ที่ต้องเฝ้าระวังที่สุด เนื่องจากมียอด ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 สูงที่สุดใน สหรัฐฯ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อ มากกว่า 200,000 ราย แต่ทั้งนี้ โรงพยาบาลใน New York สามารถ รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50,000 ราย รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ราว 3,000 ราย ซึ่งการระบาดที่รุนแรงในตอนนี้ เกิน ความสามารถของโรงพยาบาลที่จะ สามารถรองรับได้

นาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐ นิวยอร์ก ได้รับความร่วมมือจากสำนัก- งานจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency Management Agency: FEMA) กองทัพบก (Army Corps) และกองกำลังรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (National Guard) ในการสร้าง โรงพยาบาลฉุกเฉินใน Javits Center Convention บริเวณ Central Park ประกอบด้วยเต้นท์ 14 หลังเพื่อให้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,000 ราย และได้เริ่มเปิดรับผู้ป่วยแล้วในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้อนุมัติการก่อ สร้างโรงพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 4 แห่ง ใน Brooklyn Cruise Terminal, Queens Aqueduct Racetrack, City University of New Your (CUNY) Staten Island และ New York Expo Center ซึ่งคาดว่า โรงพยาบาลฉุกเฉิน แต่ละแห่ง จะรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มแห่ง ละ 1,000 ราย อีกทั้ง นาย Cuomo กำลังพิจารณาที่จะก่อสร้างโรงพยาบาล ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ใน South Beach Psychiatric Center เขต Stalen Island จำนวน 260 เตียง, Westchester Square เขต Bronx จำนวน 200 เตียง และ Health Alliance เขต Ulster County จำนวน 235 เตียง รวมถึง ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และ อาสาสมัครที่เกษียรณอายุแล้วและที่ ยังปฏิบัติหน้าที่ในรัฐอื่น เข้าร่วมช่วย เหลือผู้ป่วยติดเชื้อใน New York อีกทั้ง หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC) ออกประกาศคำเตือนให้งดเดิน ทางภายในประเทศที่ไม่จำเป็น ยกเว้น ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุข อาหาร ธนาคาร และรถบรรทุกขนส่ง ใน 3 รัฐ ได้แก่ New York, บางส่วนของรัฐ New Jersey และ Connecticut

New Jersey รัฐอันดับ 2 ที่มีจำนวน ผู้ป่วยติดเชื้อรองจาก New York ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 68,400 ราย ซึ่งโรงพยาบาลใน New Jersey สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 18,000 ราย รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ราว 2,000 ราย รัฐได้ร่วมกองทัพบก (Army Corps) เปลี่ยนพื้นที่ 3 แห่งให้ เป็นโรงพยาบาลฉุกเฉิน ได้แก่ Meadowlands Convention Center ในเขต Secaucus ที่คาดว่า จะเปิดรับผู้ป่วยได้ในช่วงต้นเมษายน 2563, Atlantic City Convention Center ในเขต Atlantic City ที่จะ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 250 ราย และ Convention Center อีก 2 แห่งใน เขต Edison ที่จะสามารถรองรับผู้ป่วย ได้ที่ละ 250 ราย นอกจากนี้ ได้ เตรียมสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินเพิ่ม ที่ Underwood Memorial Hospital ในเขต Woodbury, Gloucester County และ New Jersey Health Commissioner Judith Persichilli

California ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อ มากกว่า 25,500 ราย และคาดว่า จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน โดยรัฐได้ร่วมกับกองบิน รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (Air National Guard) ได้เตรียมเปลี่ยน หลายพื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลฉุกเฉิน เช่น ที่ Santa Clara Convention Center เขต Santa Clara จะสามารถ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงได้ 250 ราย, บริเวณ Riverside County Fairgrounds ในเขต Indio, San Mateo County Event Center เขต San Mateo ที่คาดว่าจะเริ่มสร้าง เริ่มสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และจะสามารถรองรับ ผู้ป่วยได้ 250 ราย, โรงเรียน Alhambra High School ในเขต Contra Costa สำหรับผู้ป่วยที่มี อาการไม่รุนแรง เป็นต้น

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่ง เรือพยาบาล USNS Comfort ไปช่วย ผู้ป่วยในนิวยอร์ก (และส่ง USNS Mercy ไปช่วยผู้ป่วยในลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย) โดยเรือพยาบาลนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 1,000 ราย มีห้องผ่าตัด 12 ห้อง ห้องปฏิบัติ การที่ทันสมัย มีแผนกที่สามารถรักษา ผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบ รวมทั้ง ได้ใช้ อำนาจตาม Denfense Production Act สั่งการให้ภาคเอกชนเร่งผลิตเครื่อง ช่วยหายใจ หน้ากาก และอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่จำเป็น เช่น บริษัท General Motors (GM), 3M, Tesla และ My Pillow เป็นต้น อีกทั้งใน หลายรัฐได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่ บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น หากฝ่าฝืนจะถูกปรับและจำคุกโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐ

จากกราฟ ข้อมูลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ของสหรัฐฯ เห็นได้ว่า

 • กลุ่มรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospitalizations) – ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงที่เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาล โดยกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 9%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 65 – 84 ปี มี 36%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 55 – 64 ปี มี 17%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 45 – 54 ปี มี 18%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 44 ปี มี 20%, และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 19 ปี มี 1%
 • กลุ่มรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit) – ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและเข้ารับการ รักษาในห้องฉุกเฉิน (ICU) โดยกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 7%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 65 – 84 ปี มี 46%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี มี 47%, และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 19 ปี ไม่มีรายงานการเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน
 • กลุ่มเสียชีวิต (Deaths) – ผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 34%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 65 – 84 ปี มี 46%, กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี มี 20%, และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 19 ปี ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

จากข้อมูล ช่วงอายุของผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ สูงที่สุด คือ ช่วง 50 – 59 ปี มี 18.3%, จีน ช่วงอายุ ของผู้ติดเชื้อสูงที่สุด คือ ช่วง 50 – 59 ปี มี 22.4% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสหรัฐฯ แต่ทั้งนี้ สเปน พบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป มี 32%

สำหรับอิตาลี ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ และผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในขณะนี้ พบว่า ช่วงอายุของผู้ติดเชื้อสูงที่สุด คือ ช่วง 51 – 70 ปี มี 37.3%

ที่มา:

 • https://www.politico.com/news/2020/03/28/trump-new-york-quarantine-coronavirus-152812
 • https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-03-30/trump-extends-us-virus-restrictions-moscow-goes-on-lockdown
 • https://abcnews.go.com/Health/central-park-site-hospital-coronavirus-patients/story?id=69893623
 • https://nationalinterest.org/blog/buzz/my-pillow-going-war-against-coronavirus-making-50000-face-masks-day-139377
 • https://www.mercurynews.com/2020/03/27/coronavirus-air-national-guard-readies-convention-center-for-covid-19-patients/
 • https://abc7news.com/san-mateo-county-coronavirus-cases-event-center-hospital/6065558/
 • https://www.lamayor.org/COVID19Orders
 • https://www.njspotlight.com/2020/03/nj-outlines-field-hospital-plan-to-prepare-for-surge-of-covid-19-patients/
 • https://www.nbcphiladelphia.com/news/coronavirus/new-jersey-expands-testing-centers-as-coronavirus-cases-continue-to-rise/2340043/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *