การเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานแบบ Agile Team

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อ่านต่อ

Posted On :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นโยบายหลักหนึ่งของรัฐบาลคือ นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ อ่านต่อ

Posted On :

การพัฒนานวัตกรรมในแคนาดา

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นตัวแปรหลักที่ทั่วโลกให้ ความสำคัญ นวัตกรรมเกิดจากพลังสมองและความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม พัฒนาให้มี อ่านต่อ

Posted On :

สารจาก “ท่านทูตชาย”เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

สวัสดีครับ ผมขออนุญาตแนะนำตัวกับ ท่านผู้อ่านทุกท่านก่อนนะครับ ผมนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ อ่านต่อ

Posted On :