ก่อตั้งในปี 2436 ตั้งอยู่ที่เมือง Missoula รัฐมอนแทนา ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรเบาบาง และมี อุณหภูมิที่หนาวจัดในฤดูหนาว UM เป็นมหาวิทยาลัย ขนาดกลาง ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มี นักศึกษาที่ได้รับทุน Rhodes, Udall และ Fulbright เข้าเรียนจำนวนมากที่สุด UM มีชื่อเสียงโด่งดังด้านศิลปศาสตร์ มีโรงเรียนด้านวารสารศาสตร์ และหลักสูตร เกี่ยวกับการเขียนที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ โดยมีนักเขียนจำนวนมากและผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์อีก 9 คนที่จบ การศึกษาจาก UM นอกจากนี้ ยังมีสาขาอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในการเข้าศึกษา อาทิ สาขาบริหารธุรกิจ จิตวิทยา และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ไม่เพียงแต่ความโดดเด่นทางด้านศิลป์เท่านั้น UM ยังเป็นแหล่งทำวิจัยด้านการแพทย์และยา/วัคซีนรักษา โรคหลายด้าน โดยเฉพาะจากการสนับสนุนจาก National Institute of Health (NIH) เนื่องจากมี Rocky Mountain Laboratories ของ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ภายใต้ NIH ซึ่งเป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ของชาติ ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ ทำให้คณาจารย์ และนักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ห้องปฏิบัติการที่มีวิทยาการล้ำสมัยได้ และ NIH ได้ใช้ UM เป็นศูนย์ทำวิจัยด้าน สาธารณสุขของภาคตะวันตก ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัย John Hopkins ที่มีชื่อเสียงที่สุดด้านการแพทย์ที่ตั้ง อยู่ทางภาคตะวันออก โดยล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ทีมนักวิจัยได้ทำสัญญาวิจัยวัคซีนต่อต้านการติด อนุพันธุ์ฝิ่นกับ NIH อีก 1 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การศ

ดาวเคราะห์นอกระบบร่วมกับองค์การ NASA การศึกษาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างป่าทดลอง Lubrecht (Lubrecht Experimental Forest) ที่มีขนาด 30,000 เอเคอร์ (หรือประมาณ 121 ล้านตารางเมตร) ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ประมาณ 3 ล้านเอเคอร์ (หรือประมาณ 12 พันล้านตารางเมตร)) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องปฏิบัติในการศึกษาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง UM ยังมีฐานปฏิบัติการ ชีวภาพ (biological station) ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ คือ ฐานปฏิบัติการ Flathead Lake ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและการวิจัยน้ำจืดอีกด้วย

นอกจากนี้ UM ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่า 150 ชมรมให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย หรือภายในมหาวิทยาลัยเองด้วย รวมถึง การศึกษาทางด้านศิลปะและ วัฒนธรรม ใน Montana Museum of Art & Culture ที่มีคอลเล็กชั่นงานศิลปะที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุด แห่งหนึ่งในเขตเทือกเขาร็อกกี้ด้วย

ที่มา:
https://www.niche.com/colleges/university-of-montana/, https://destinationmissoula.org/university-of-montana,
https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-montana-2536

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *