University in Mountain Zone

ในบรรดาเทือกเขาในอเมริกาเหนือ เทือกเขาร็อกกี้เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดัง พาดผ่านตั้งแต่รัฐแอลเบอร์ทาและบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา และปกคลุมอีกหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ รัฐมอนแทนา ไวโอมิง ยูทาห์ โคโลราโด แอริโซนา และนิวเม็กซิโก ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐที่ใช้เวลาเขตภูเขา “Mountain Time – MT” ทั้งพื้นที่ บริเวณเทือกเขาร็อกกี้ขึ้นชื่อของความงามของทิวทัศน์ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของพืชและ สัตว์ นอกเหนือจากความงามที่ขึ้นชื่อแล้วนั้น ในพื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกด้วย

University of Colorado – Boulder (CU) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาร็อกกี้ที่เมือง Boulder รัฐโคโลราโด ก่อตั้งในปี 2419 โดยได้รับที่ดินบริจาคจากคนในพื้นที่ CU – Boulder เป็นวิทยาเขตหลัก และยังประกอบด้วยวิทยาเขตอีก 3 แห่ง ได้แก่ เมือง Denver, Anschutz (ใน Aurora) และ Colorado Springs อีกทั้งมีสถาบันวิจัยอีก 11 แห่งในมหาวิทยาลัย ที่มีการค้นพบและพัฒนางานวิจัยหลายประเภท อาทิ วัคซีนโรคหัด และการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ เป็นต้น

CU – Boulder มีชื่อเสียงในด้าน STEM โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการบิน อวกาศ และฟิสิกส์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ทำงานวิจัยให้กับองค์การ NASA มากที่สุด อีกทั้งมีข้อได้เปรียบในการตั้งอยู่ใน ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมด้านอวกาศของประเทศ จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีส่วนพัฒนาเชื่อมต่อกับ บริษัทด้าน วทน. ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะบริษัทเอกชนด้านอวกาศที่รัฐบาลอนุญาตให้ จัดตั้งได้โดยเสรี ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลทำให้สาขา Earth Science and Atmospheric Science ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในระดับโลก

CU – Boulder ยังได้รับทุนและการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล อาทิ National Science Foundation (NSF), Department of Commerce, National Institutes of Health (NIH), Department of Defense เป็นต้น รวมทั้ง องค์กรไม่แสวงหากำไรและภาคอุตสาหกรรม โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับเงินทุน สนับสนุนสูงถึง 631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การสำรวจในอวกาศ การศึกษาการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การวิจัยทางชีวการแพทย์ขั้นสูง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน พลังงาน จากอดีต CU – Boulder มีศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลโนเบล 12 คน รางวัล MacArthur Fellows หรือ Genius Grant 9 คน และนักบินอวกาศ 20 คน

นอกจากความโดดเด่นทางด้านวิชาการแล้ว CU – Boulder ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย CU – Boulder เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่นักศึกษาได้ริเริ่มศูนย์การพัฒนา อย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มาเป็นเวลาเกือบ 60 ปี นอกจากนี้ CU – Boulder ยังมีชมรมมากกว่า 500 ชมรม ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ Be Involved Fair, Late Night Breakfast, I love Monday, Activate เป็นต้น และนักศึกษายังทำกิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายประเภท ทั้งปั่นจักรยาน เดินป่า สกี และสามารถเพลิดเพลินกับวิวของเทือกเขาร็อกกี้อีกด้วย

ที่มา:
https://www.colorado.edu/about/history, https://www.colorado.edu/research/
https://www.colorado.edu/today/2019/10/04/cu-boulder-attracts-record-631-million-annual-research-funding
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_Boulder
https://www.forbes.com/colleges/university-of-colorado-at-boulder/#2590f3cb1d13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *