The University of Arizona (UA) ตั้งอยู่ที่เมือง Tucson รัฐแอริโซนา ก่อตั้งในปี 2428 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ Arizona จากการจัดอันดับของ Carnegie Foundation จัดให้ UA อยู่ในกลุ่ม Tier 1 เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนงานวิจัยที่สูงมากในหลากหลายสาขา อาทิ ทางการแพทย์ UA มี ความร่วมมือกับ Banner-Health ศูนย์ทางการแพทย์ 2 แห่งที่เมือง Tucson และ Phoenix อีกทั้ง ได้รับ การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการ Precision Medicine Initiative ในสมัยของ ประธานาธิบดี Obama เพื่อออกแบบการรักษาผู้ป่วยทั่วไปเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ UA มีความร่วมมือร่วมกับองค์การ NASA มาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี Kennedy ซึ่ง UA เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 4 จากองค์การ NASA ในการวิจัยทางด้านอวกาศ อาทิ ในปี 2550-2551 UA ได้รับเงินทุนสนับสนุนกว่า 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการดำเนินการใน ห้องปฏิบัติการ Lunar and Planetary Laboratory (LPL) เพื่อภารกิจในการสำรวจขั้วโลกเหนือของดาวอังคาร (Martian Arctic) และเงินทุนสนับสนุนอีก 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ OSIRIS-REx ซึ่งเป็นภารกิจแรกใน ประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในการสุ่มตัวอย่างดาวเคราะห์น้อย และในปี 2559 โครงการสำรวจอวกาศของ มหาวิทยาลัยได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยกว่าครึ่งที่อยู่ใกล้โลก

UA ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้รับทุน Truman, Rhodes, Goldwater และ Fulbright เป็นจำนวนมาก และ UA ยังได้รับการคัดเลือก ให้ เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม Association of American Universities ซึ่งเป็นกลุ่ม ขององค์กร/มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของอเมริกาเหนือ โดย UA เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียว จากรัฐ Arizona ที่ได้เข้าร่วมในสมาคมนี้ นอกจากนี้ UA ยังมีชื่อเสียงในสาขาจิตวิทยา สรีรวิทยา ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และพยาธิวิทยาอีกด้วย

UA มีวิทยาเขตหลายแห่งในรัฐแอริโซนา และมีวิทยาเขตอีกหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อโดดเด่นของ UA ที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้างสาขาในต่างประเทศ ที่เรียกว่า Micro Campus ซึ่งเป็นการตั้งสาขาย่อยของ มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยหุ้นส่วน โดยการให้ปริญญาและแบ่งปันส่วนกำไร โดยการสอนสามารถทำได้โดย อาจารย์ UA กับอาจารย์ในท้องที่ หรืออาจารย์จาก UA เดินทางไปเปิดการสอนใบบางช่วง ปัจจุบันมีสาขาใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 5 ประเทศ ได้แก่

• American University of Phnom Penh ประเทศกัมพูชา
• Hanoi Law University ประเทศเวียดนาม
• Ocean University of China เมือง Qingdao ประเทศจีน
• Sampoerna University เมือง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย
• De la Salle University เมือง Manila ประเทศฟิลิปปินส์

หากมีมหาวิทยาลัยของไทยสนใจจัดทำความร่วมมือแบบ Micro Campus ร่วมกับ UA มีโอกาสของ ความเป็นไปได้สูง UA มีความเด่นในการพัฒนาฮาร์ทแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับหลักสูตรออนไลน์ และการประชุม Teleconference แบบครบวงจร

ที่มา:
https://www.arizona.edu/about, https://www.niche.com/colleges/university-of-arizona/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Arizona,https://www.forbes.com/colleges/university-of-arizona/#7e5a3b506893, https://catalog.arizona.edu/about-university

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *