ตั้งอยู่ที่เมือง Golden รัฐโคโลราโด ก่อตั้งเมื่อปี 2417 จากการจัดอันดับของ QS World University Ranking จากช่วงปี 2559-2562 CSM จัดอยู่ในอันดับในอันดับต้นๆ ของสถาบันชั้นนำของโลกทางด้านแร่ ปิโตรเลียม และ วิศวกรรมเหมืองแร่ CSM ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและห้องปฏิบัติการสำคัญของประเทศ เช่น National Renewable Energy Laboratory (NREL), National Institute of Standards and Technology (NIST) และ Bureau of Reclamation and U.S. Geological Survey (USGS) เป็นต้น

โดย CSM มุ่งเน้นการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ธรณีฟิสิกส์ และวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ควบคู่กับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็น ปัญหาระดับประเทศและโลก ซึ่ง CSM วางแนวทางนโยบายการพัฒนาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เพื่อ แก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

นอกจากนี้ CSM ยังมีสถาบัน/ศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยีในหลายสาขา เช่น ทางด้านวัสดุและการผลิต ชีววิทยา พื้นดิน (Subsurface) พลังงาน และน้ำ ที่ได้รับ ความร่วมมือ การสนับสนุนทุนวิจัย และอุปกรณ์จากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดย CSM มีศูนย์วิจัยที่สำคัญ อาทิ WE2ST (Water-Energy Education, Science and Technology) เป็นศูนย์เทคโนโลยีทางด้านน้ำที่รองรับการวิจัยขนาดใหญ่ มุ่งเน้น การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อบำบัดน้ำจากน้ำมัน ก๊าซ จากการผลิตแร่ น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อน และน้ำเสีย นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ Renewable Energy Materials Research Science and Engineering Center, Unconventional Natural Gas and Oil Institute และโรงไฟฟ้า 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการศึกษาด้านนวัตกรรมพลังงาน อีกทั้ง ภายในมหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาอีกด้วย

CSM ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาร็อกกี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี ในฤดูร้อน นักศึกษาสามารถขี่จักรยาน เดินป่า และปีนเขา โดยภายในมหาวิทยาลัยยังมีกำแพงปีนเขาจำลอง (Climbing Wall) เพื่อให้นักศึกษาได้ลองทดสอบและฝึกฝนทักษะก่อนที่จะลองปีนเขาจริงที่เทือกเขาร็อกกี้ สำหรับฤดูหนาวมีเทศกาล Winter Carnival ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นักศึกษาสามารถเล่นสกีและสโนว์บอร์ดในรีสอร์ทท้องถิ่นในราคาพิเศษ อีกทั้ง มีชมรมภายในมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 สมาคม ทั้งทางด้านดนตรี กีฬาขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษา

ที่มา:
https://www.mines.edu, https://www.mines.edu/about/, https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_School_of_Mines, https://research.mines.edu/centers-and-institutes/, https://patch.com/colorado/golden/school-mines-creates-water-treatment-technology-hub, https://www.usnews.com/best-colleges/colorado-school-of-mines-1348

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *