ปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อเรียนผูกต้องเรียนแก้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายอย่างมีผลเปลี่ยนแปลง ต่อสังคมมนุษย์ และหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้คิดค้นหรือผู้ประดิษฐ์คาดการไว้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อ่านต่อ

Posted On :

Bayh-Dole Act

ที่มา: https://www.enago.com/academy/impact-of-bayh-dole-act-on-scientific-research/ https://itif.org/publications/2019/03/04/bayh-dole-acts-vital-importance-us-life-sciences-innovation-system หลายคนกล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อิสระจากอิทธิพลของมนุษย์ อ่านต่อ

Posted On :

ความสำคัญของวัฒนธรรม ในการวิจัยและรักษามะเร็ง

การวิจัยวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แม้ว่าจะเกิดขึ้นในห้องทดลอง แต่การวิจัยบางอย่างมีความสัมพันธ์กับปัจจัย ทางสังคมอย่างใกล้ชิด หากเพียงแต่คำถึงถึงสิ่งที่อยู่ในหลอดทดลอง หรือตัวเลขบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ

Posted On :

The War that Changed the World สงครามเปลี่ยนโลก : อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ในสังคมปัจจุบัน

ที่มา : http://nnwwiim.org/images/sci-tech-wwii-poster.pdf https://www.independent.co.uk/environment/plastic-bags-pollution-paper-cotton-tote-bags-environment-a9159731.html คอลัมน์นี้ขอพาย้อนไปดูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ

Posted On :