ก่อตั้งเมื่อปี 2390 ที่เมือง Iowa City รัฐไอโอวา UI เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรก ของสหรัฐฯ ที่เป็นสหศึกษา (แต่ก่อนมีแต่นักศึกษา ชาย) และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่ให้ การยอมรับงานทางด้านวิชาการ การเขียน ดนตรี โรงละคร และศิลปะบนพื้นฐานสิทธิที่เท่าเทียมกัน (Equal Basis) อีกทั้ง ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง แรกที่ให้ทุนการศึกษาทางด้านกฎหมายแก่ นักศึกษาหญิง Mary B. Hickey Wilkinson และ ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน Alexander Clark, JR.

ในปีการศึกษา 2560-2561 มีนักศึกษา สมัครเข้าเรียนจำนวน 32,166 คน ปัจจุบัน UI ประกอบด้วย 11 คณะ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย ที่มีศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อีกทั้ง UI ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ กฎหมาย และแพทยศาสตร์ เช่น โสตสัมผัส วิทยา (Audiology) (อยู่อันดับที่ 2) กายภาพบำบัด (อันดับที่ 6) การดูแลสุขภาพ (Healthcare Management) (อันดับที่ 8) เป็นต้น

นอกจากนี้ UI มีชมรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ตามความสนใจ อีกทั้งมีกิจกรรมประจำปีของ มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้นำ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และร่วมสนุก กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง อาทิ Student Involvement Fair เปิดโอกาสให้นักศึกษารวมกลุ่ม เพื่อแชร์ประสบการณ์และ แรงบันดาลใจในการเรียน, Dance Marathon เพื่อหาเงินทุนใช้ในการรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งและไขกระดูกแก่ University of Iowa Stead Family Children’s Hospital หรือ Bijou Film Festival เป็นต้น

UI ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลาย ท่าน เช่น George Gallup ผู้คิดค้นการสำรวจมติ มหาชน (Gallup Poll), George Nissen ผู้คิดค้น แทรมโพลีน (Trampoline) หรือผ้าใบสำหรับ กระโดด, Diablo Cody นักเขียนและผู้กำกับ ภาพยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นหลายเรื่อง และ Ashton Kutcher นักแสดงฮอลลีวู้ด เป็นต้น

ที่มา: https://uiowa.edu/about,
https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-iowa-1892

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *