RU ก่อตั้งเมื่อปี 2309 เมือง New Brunswick รัฐนิวเจอร์ซีย์ เป็น มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 8 ของสหรัฐฯ มีอายุกว่า 250 ปี ทำให้ RU มีประวัติ ที่ยาวนาน และผ่านจุดเปลี่ยนทางสังคมและการเมืองหลายครั้ง โดยในช่วงแรก มหาวิทยาลัยมีชื่อว่า Queen’s College เป็นสถาบันเอกชนที่มีรากฐานศาสนศาสตร์ของชาวดัตช์ ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็น Rutgers College เพื่อให้เกียรติแก่ Henry Rutgers วีรบุรุษสงครามปฏิวัติสหรัฐอเมริกา (American Revolutionary War) และผู้บริจาคเงินทุนให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยมีฐาน การเงินที่มั่นคง ต่อมาหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น Rutgers University และกลายเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในที่สุด

ปัจจุบัน RU วิทยาเขตหลักที่เมือง New Brunswick และวิทยาเขตอีก 2 แห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ เมือง Newark และเมือง Camden มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน 49,577 คน RU อยู่ในอันดับที่ 17 ของ มหาวิทยาลัยรัฐที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ (อยู่ในอันดับเดียวกับ Ohio State และ Purdue University) มีหลาย สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงได้แก่ จิตวิทยา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพและวิทยาศาสตร์การออก – กำลังกาย รวมทั้ง มีเครือข่ายสถาบันวิจัยมากกว่า 175 แห่ง และสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT) และ New Jersey Agricultural Experiment Station (NJAES) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำงานในโครงการของ ชุมชน ซึ่งกิจกรรมเพื่อชุมชนไม่ได้ มีเพียงแต่ทางด้านวิชาการเท่านั้น RU ยังสนับสนุนกิจกรรมเต้นมาราธอนเพื่อหาเงินทุนเข้ากองทุน Embrace Kids Foundation เพื่อใช้ในการรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และเด็กที่มีภาวะเลือดผิดปกติ นอกจากนี้ RU ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆ ซึ่งมีมากกว่า 700 ชมรมให้นักศึกษาได้ เข้าร่วม อีกทั้ง มีการตั้งสภานักศึกษา (Student Government) เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และเรียนรู้การเป็นผู้นำอีกด้วย

RU มีศิษย์เก่า/คณาจารย์ได้รับรางวัลโนเบล 4 รางวัล อีกทั้ง ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ Selman Waksman ค้นยาปฏิชีวนะหลายประเภท, Toni Morrison นักเขียนหนังสือ Beloved และ Song of Solomon ที่ได้รับรางวัลมากมาย, Andrew Kirkpatrick อดีตหัวหน้าผู้พิพากษาศาลฎีการัฐ นิวเจอร์ซี่, Duncan MacMilan ผู้ร่วมก่อตั้ง Bloomberg, Bernard Marcus ผู้ก่อตั้ง Home Depot ร้านค้าขาย อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่มีสาขาอยู่ทั่วในสหรัฐฯ และSebastian Stan นักแสดงภาพยนตร์ ซึ่งหลายคนคงคุ้นหูในชื่อ ของ Bucky เพื่อนคู่หูของ Captain America เป็นต้น

ที่มา: https://newbrunswick.rutgers.edu/,
https://www.usnews.com/best-colleges/rutgers-new-brunswick-6964

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *