ชิลี เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของโลก โดย คาดว่าในปี 2563 โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ในชิลีจะนับเป็นร้อยละ 70 ของโลก พื้นที่ทางตอนเหนือของชิลี มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาดาราศาสตร์ เนื่องจากมี ท้องฟ้าโปร่ง และมีสภาพอากาศที่แห้งมากกว่า 300 วันต่อปี ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดนักวิจัย นักดาราศาสตร์ วิศวกร นักเรียน และนักดาราศาสตร์สมัครเล่นจากทั่วโลก มายังพื้นที่ ดังกล่าว สำหรับประเทศไทย สดร. ได้ร่วมมือกับ University of North Carolina ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ภายใต้โครงการ PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยสถานที่ ติดตั้งคือ เซโร โตโลโล (Cerro Tololo) ประเทศชิลี

หน่วยงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญของชิลีมีหลายแห่ง เช่น – Center for Excellence in Astrophysics and Associated Technologies (CATA) เป็นศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ Calán Hill (Cerro Calán) กรุงซันติอาโก โดยมีการวิจัยวิทยาศาสตร์ 6 หัวข้อ วิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 3 หัวข้อ และกิจกรรมเพื่อ การศึกษาและการเข้าถึงสาธารณะ 1 หัวข้อ – Millennium Center for Supernova Science ศูนย์วิจัยแห่งนี้เน้นศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ Supernova

สาธารณรัฐชิลี

ตั้งอยู่ตอนตะวันตกเฉียงใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ต่อเนื่องไปยังขั้วโลกใต้ มีพื้นที่ 756,102 ตารางกิโลเมตร (รวมเกาะอีสเตอร์ และเกาะอื่นๆ) มีชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของ ประเทศยาว 6,435 กิโลเมตร และประชากร 18 ล้านคน

ประเทศชิลีมีความโดดเด่นในด้านของดาราศาสตร์ ปัจจัยที่ สำคัญหนึ่งคือการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและภูมิประเทศ และท้องฟ้าที่โปร่งที่สุดในโลกซึ่งเหมาะสมกับ การสำรวจอวกาศ แม้ว่า ประเทศชิลีจะมีการ ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 0.44 ของ GDP ของประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่มุ่ง ไปที่วิทยาศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานและบทความที่เกี่ยว ข้องกับดาราศาสตร์ ก็มีจำนวนที่สูงขึ้นมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *