เมื่อเราเหม่อมองดูฟากฟ้าในคืนข้างขึ้นเดือนหงาย ก็จะเห็นดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่บนนภา แต่แสงนวล ผ่องงามตานั้น มาจากแสงที่เก็บมาจากตะวันอันร้อนแรง แล้วสะสมมาสาดแสงยามราตรี แต่เมื่อมองดูฟ้า ในคืนเดือนมืด ณ ลานทุ่งกลางป่าอันเงียบสงัด หรือกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้าง เราจะเห็นแสงดาวระยิบระยับ มากมายเต็มท้องฟ้า แสงจากดวงดาวเหล่านั้นล้วนเป็นแสงจากดาวฤกษ์ หรือ Star แนวเดียวกับดวงตะวัน ที่จุดตัวเองให้ลุกเป็นไฟตลอดเวลา ดวงดาวมากมายในจักรราศรีที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือตาเนื้อ จึงล้วนเป็น ดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโพ้น มีเพียงดาวเคราะห์ หรือ planet เพื่อนบ้านเพียงไม่กี่ดวง เช่นอังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ ที่เราพอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเอามาตั้งชื่อนับวันในสัปดาห์

อันที่จริง ดาวเคราะห์นอกระบบ (extrasolar planet หรือ exoplanet) หรือ ดาวเคราะห์ที่โคจร รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาล มีอยู่มากมาย แต่ไม่ง่ายนักที่จะนับ เพราะ ดาวเคราะห์เหล่านี้ เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเอง นับถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 มีการตรวจค้นพบ และยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบรวมทั้งสิ้น 3,912 ดวง ในระบบดาวเคราะห์ 2,617 แห่ง ในจำนวนนี้ 656 แห่งประกอบด้วยดาวเคราะห์มากกว่าหนึ่งดวง และถูกบรรจุไว้ในสารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบ โดย ส่วนมากพบจากการตรวจวัดด้วยวิธีความเร็วแนวเล็งและกระบวนการทางอ้อมต่างๆ มากกว่าวิธีการถ่ายภาพ โดยตรง ดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์คล้ายกับดาวพฤหัสบดีซึ่งตรวจจับได้ง่ายกว่า แต่เทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีแนวโน้มจะทำให้พบดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเล็กลง หรือพวกดาวดิน ดาวหิน ปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์หินขนาดเบาเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *