อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา
อดีตเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
อดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวง

เอกอัครราชทูตวีรชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ออเรนจ์-นัสเซา ชั้นอัศวินมหากางเขน ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ระวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น12)
 • ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา​ (รุ่น38)
 • เข้าศึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก่อนที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยปารีส (นองแตร์)
 • ระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ฝรั่งเศส
 • ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2530 – เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2531 – เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2532 – เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2533 – เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
 • พ.ศ. 2534 – เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
 • พ.ศ. 2537 – นิติกร 6 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2541 – โอนไปรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 8, คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา
 • พ.ศ. 2544 – โอนมารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง, (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2547 – รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2549 – อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2550 – อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2551 – เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง, อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • 11 ธ.ค. 2551 – อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2552 – เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 • พ.ศ. 2558 – เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2561-2562 – เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *