Category:

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

โบลิเวียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยแร่ลิเทียมเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแร่สำคัญที่ใช้้ผลิตแบตเตอรี และอุปกรณ์เก็บกักพลังงาน แต่ทั้งนี้ การพัฒนาทางด้าน อ่านต่อ

Posted On :

ลาตินอเมริกา

เป็นดินแดนที่มีประวัติอันยาวนานและมีอารยธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของตนเองไม่แพ้ดินแดนโลกเก่าในยูเรเชีย และแอฟริกา จากหลักฐานที่พอจะค้นพบ ได้ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

National Air and Space Museum

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยี ด้านการบินและอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์การวิจัยทางประวัติศาสตร์ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

National Museum of the American Indian

วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ การ อนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของโลกฝั่ง อ่านต่อ

Posted On :