สถานที่แสดงภาพวาดบุคคลแห่งนี้บอกเล่า เรื่องราวของสหรัฐอเมริกาผ่านภาพวาดของ บุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อประเทศ บุคคลดังกล่าวมีทั้งนักกวี ประธานาธิบดี นัก แสดงและนักเคลื่อนไหวต่างๆ

ที่อยู่ 8th and F Streets, NW Washington, DC

เว็บไซต์ npg.si.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *