พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เจาะจงไปที่งานออกแบบทั้ง ในประวัติศาสตร์และร่วมสมัย ที่สื่อให้เห็นถึง อิทธิพลของการออกแบบที่มีต่อชีวิตประจำวัน ของมนุษย์ Cooper-Hewitt นอกจากจะมีการจัด แสดงนิทรรศการต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดโครงการ เพื่อการศึกษาทั้งในและผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ชิ้นงานต่างๆ ที่จัดแสดงที่ Cooper-Hewitt มีทั้ง แผ่นวอลเปเปอร์ ศิลปะเพื่อการตกแต่ง การออก แบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสิ่งทอ ภาพวาด และงานพิมพ์ต่างๆ

ที่อยู่ 2 East 91st Street New York, NY

เว็บไซต์ www.cooperhewitt.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *