กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry of Innovation, Science and Economic Development) ได้แบ่งเขตมณฑลที่กว้างใหญ่ไพศาลของแคนาดา ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะอยู่ตามแนว ขอบด้านล่างที่มีอากาศอบอุ่นให้ เป็นเขตผลิตผลิตภัณฑ์ วทน. เฉพาะทางไว้ 5 ด้าน ตามความถนัดและศรัทธา ของแต่ละมณฑลหรือกลุ่มมณฑล โดยแบ่งออกได้ดังนี้

  1. Digital Technology (ในเขตมณฑล British Columbia) ที่มีนครแวนคูเวอร์เป็นศูนย์กลาง อยู่ติดฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก มุ่งเน้นด้าน Augmented Reality, การรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล การคำนวนแบบควอตัม และพันธุกรรม
  2. AI-Powered Supply Chains (ในมณฑล Quebec) ที่มีนครมอนทรีออลเป็นศูนย์ กลางและใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก มุ่งเน้นด้าน Artificial intelligence และเทคโนโลยีเกี่ยว กับห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
  3. Protein Industries (ในกลุ่มเขตมณฑลแพรรี่ตอนกลาง) ประกอบด้วยมณฑลอัลเบอร์ตา ซาสกาตเชวัน และมานิโตบา ที่อยู่กลางประเทศ ไม่มีทางออกทะเลมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี ที่พัฒนาพันธุกรรม กระบวนการและ IT ใน Agrifood เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรม บนทุ่งหญ้าแพรรี่
  4. Ocean (ในกลุ่มมณฑลริมฝั่งแอตแลนติก) ที่ประกอบด้วยมณฑลนิวฟาวแลนด์ นิวบุรนสวิก และโนวาสโกเทีย ซึ่งเป็นมณฑลที่มีชายฝั่งทะเล มุ้งเน้นด้านการพัฒนาอุปกรณ์ วัดและสำรวจทางทะเล การสร้างพลังงานทางน้ำ รวมถึง Marine Biotechnology
  5. Advanced Manufacturing (ในเขตมณฑล Ontario) ซึ่งมีนครโทรอนโต และมีเขต เมืองที่หนาแน่นที่สุด มุ่งเน้นด้าน Internet of Things machine Learning Cybersecurity และ 3D Printing สำหรับรองรับภาคการพัฒนาเมือง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับเงินกว่า 950 ล้านดอลลาร์แคนาดาเพื่อสนับสนุนสมาคมต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือก ในระยะเวลา 5 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นการให้ทุนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น (Dollar-for-Dollar Matching) แคนาดาคาดกว่า ISI จะสร้างงานที่มีรายได้ดีกว่า 50,000 ตำแหน่ง ทำให้ GDP ของประเทศสูงขึ้น เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *