คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้จัก เครื่องบินประเภท EMBRAER แต่คงน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันมี ต้นกำเนิดมาจากประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา หรือสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล คำว่า EM จริงๆ ย่อมาจากคำว่า Empresa ในภาษาสเปน/โปรตุเกส ที่หมายถึง Enterprise หรือ บริษัท ส่วน BRA ก็มาจากคำว่า Brazil เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หน่วยงานวิสาหกิจของบราซิลหลายแห่งจึงมีคำว่า EMBRA…. ขึ้นต้นและตามด้วย คำย่ออื่นๆ ซึ่งในฉบับนี้ จะพาไปรู้จัก 3 EMBRA >>> ที่มีชื่อเสียง

EMBRAER – Empresa Brasiliera de Aeronautica เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อผลิตอากาศยานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ และใหญ่เป็นที่ 3 ของโลก รองจาก Boeing และ Airbus มีสำนักงานตั้งอยู่ที่นครเซาเปาโล ในช่วงแรกของการดำเนินงาน รัฐบาลเป็นผู้บริหารงาน และผลิตเครื่องบินทางทหารจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก อาทิ Embraer 312 Tucano จนกระทั่งปี 2518 ได้ผลิตอากาศยานพาณิชย์ที่ครองตลาดลาตินอเมริกาสำเร็จ จากรุ่น EMB 120 Brasilia ทำให้ EMBRAER สามารถขยายการผลิตอากาศยานพาณิชย์ขนาดย่อมได้ติดตลาดนานาชาติมาอีกหลายรุ่น เช่น ERJ-145 E190 E195-E2 ซึ่งได้นำไปใช้โดยสายการบินชั้นนำของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น Air France, Lufthansa, American Airline รวมทั้งยังได้พัฒนาเครื่องบินรบชั้นนำ เช่น AMX A-1A ให้กับกองทัพอากาศบราซิลได้ด้วย

EMBRAPA – Brazilian Agricultural Research Corporation เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร (Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply) ที่มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนารูปแบบการเกษตรและปศุสัตว์ของบราซิลอย่างแท้จริง ด้วยการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม การสร้างความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รวมทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ ความยั่งยืนของการเกษตรด้วย EMBRAPA มีการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมต่างๆ มากมาย โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 46 ศูนย์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยบริการ และ 17 หน่วยงานกลาง ที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพยายามที่จะพัฒนาวิธีใหม่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทั้งนี้ EMBRAPA เป็นวิสาหกิจแห่งเดียวของบราซิลที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนทั้งหมด จากการที่บราซิลเป็นแหล่งผลิตเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเต็มไปด้วยทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

EMBRAPII –Brazilian Agency for Industrial Research and Innovation (หรือ Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial ในภาษาโปรตุเกส) เป็นหน่วย งานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสาร (Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication – MCTIC) ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาโดยร่วมมือกับบริษัทจากภาคอุตสาห – กรรม จุดมุ่งหมายคือการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมต่างๆ ในบราซิลมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการมอบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย ช่วยลดความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรม โครงการที่ได้รับ การสนับสนุนมีมากกว่า 30 สาขา อาทิ การสื่อสารแบบ Optical Electronics วิศวกรรมเรือดำน้ำ โพลิเมอร์ การแปรรูปชีวมวล และเทคโนโลยีด้านการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *