บทความโดย สัตวแพทย์หญิง นรี เกตุสิงห์ ข้าราชการ (ลาศึกษา) กรมปศุสัตว์
PhD candidate (Virginia Tech)


เมื่อวันที่ 15-16 เดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงานเครือข่ายประธานชมรมนักเรียนไทย ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยสำนักที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีของดิฉันที่ได้พบกับรุ่นน้องๆ เด็กใหม่ไฟแรง อนาคตไกล พร้อมในการเป็นกำลังหลักในการการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 5.0 หรืออาจไปถึง 10.0 ก็เป็นได้

ดิฉันในฐานะข้าราชการลาศึกษาฯ ต้องขอชื่นชมทีมงานผู้จัดงาน ที่ได้เปิดโอกาสให้การพบปะสร้างเครือข่ายใน ครั้งนี้ไม่ได้จำกัดวงไว้เพียงแต่เหล่านักเรียนทุนรัฐบาลหรือข้าราชการ แต่ยังรวมไปถึงการรวมตัวของน้องๆ นักเรียนไทยที่มาด้วยทุนส่วนตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่รับทุนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เนื่องจากเป้าหมายของเด็กที่มาจากต่างกลุ่มหรือภูมิหลังของแต่ละคนที่มีที่มาต่างกัน ส่งผลให้เราได้เห็นมุมมองของแต่ละคนที่ แตกต่างกัน และเรายังสามารถนำมุมมองต่างๆกันนั้นมาเป็นประยุกต์หรือนำความคิดเหล่านั้นมาเป็นองค์ประกอบ ในการช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปได้

เด็กๆเหล่านี้อายุเฉลี่ยเพียง 18-20 ปี แต่ความคิดของเด็กยุคนี้ ไม่เหมือนเด็ก 18-20 ในยุคก่อนๆ….. โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กเรียนรู้และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ความคิด ของน้องเหล่านี้จึงไปไกลกว่าที่ดิฉันคิดไว้มาก…..ดิฉันแทบจะเรียกได้ว่าอาวุโสที่สุดในกลุ่มเครือข่าย แต่ยังถือว่า เป็นวัยที่อยู่ตรงกลางระหว่างเด็กรุ่นใหม่กลุ่มนี้กับบรรดาผู้ใหญ่ ผู้บริหารที่กำลังพยายามปรับปรุงพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงประเทศกันอยู่นั้น

เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องๆ ทำให้ดิฉันมีความหวัง มีแรง มีไฟในการอยากพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทางที่ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆเหล่านี้และเด็กรุ่นต่อๆไป อีกทั้งเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ได้มีตัวอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป…….สิ่งที่ดิฉันได้ฝากข้อคิดให้น้องๆกลุ่มนี้ไว้ คือ ขอให้น้องๆคงไว้ซึ่งพลังแห่งความคิด ตราบใดที่หัวเรายังคิดหาทางออก ความคิด เหล่านั้นก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาต่อไป และขอให้น้องๆรับฟังความคิดของผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะผู้ใหญ่ซึ่งมี ประสบการณ์ผ่านความล้มเหลว ผ่านการเรียนรู้มาหลายรูปแบบ

…….สำหรับตัวดิฉันเอง นอกจากการกลับไปเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบราชการ และประเทศต่อไปแล้ว การเปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนทุกรุ่นทุกวัย ยังถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับดิฉัน และทุกๆคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ดิฉันหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสาน สื่อสาร นำข้อเสนอไอเดียดีๆของเด็กๆรุ่นใหม่ แจ้งให้แก่ผู้ใหญ่หรือผู้บริหารประเทศหรือหน่วยงานทราบ โดยลดหรือ หลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างวัย และหาทางออกร่วมกันระหว่างกลุ่มคนต่าง generation เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *