เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณละติจูดที่ 5 ถึง 20 องศาเหนือ ซึ่งถือเป็นประเทศที่อยู่ ในเขตซีกโลกเหนือ ท้องฟ้าที่ทำการสังเกตการณ์โดยกล้องโทรทรรศน์ต่างๆ ในประเทศไทยนั้น จึงเป็น ท้องฟ้าในซีกฟ้าเหนือ (Northern Hemisphere) ทั้งหมด บวกกันท้องฟ้าในซีกโลกใต้ (Southern Hemisphere) บางส่วนเท่านั้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการศึกษาใจกลางของแกแล็คซีทางช้างเผือกที่ระบบ สุริยจักรวาลของเราเป็นสมาชิก ซึ่งจะอยู่ในซีกฟ้าใต้ ซึ่งมีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจจำนวนมากรวมอยู่ด้วย และใจกลางทางช้างเผือกจะปรากฏเด่นชัด ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคมทุกปี ซึ่งตรง กับฤดูฝนในประเทศไทยที่ท้องฟ้าหน้าไม่ใสแต่กลับชุ่มชื้น ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงได้ ทำความร่วมมือกับรัฐบาลชิลี ขอติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ภายใต้โครงการ PROMPT ที่ เขต Cerro Tololo ทางตอนเหนืออันแห้งแล้งฝนมีปริมาณฝนตก 5 วัน/ปี ในประเทศชิลี

ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้ร่วมมือกับ University of North Carolina ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ภายใต้โครงการ PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระยะไกล โดยสถานที่ติดตั้งคือ เซร์โร โทโลโล (Cerro Tololo) ประเทศชิลี (ซีกโลกใต้) ซึ่งมีเป็น สถานที่ที่มีกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก โดยกล้องโทรทรรศน์เหล่านี้เป็นของประเทศ ต่างๆ ที่มาติดตั้งไว้ให้นักวิจัยของประเทศนั้นๆ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย นอกจากกล้องโทรทรรศน์ ขนาดใหญ่ ยังมีกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.4 เมตร ถึง 1 เมตร จำนวนมากที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ของประเทศต่างๆ นำมาติดตั้งไว้และใช้ระบบการควบคุมระยะไกลมาประเทศต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เนต

ข้อดี ประการสำคัญ ของกล้องโทรทรรศน์ไทยที่ตั้งอยู่ในซีกฟ้าใต้ในประเทศชิลี ทำให้เราได้ บันทึกภาพฟากฟ้าฝั่งตรงข้ามกับประเทศ อาทิ จำนวนคืนที่สังเกตการณ์ได้ในแถบนี้มีมากกว่า 300 คืน ต่อปี นอกจากนี้การตั้งอยู่ในฝั่งตรงข้ามของโลกกับประเทศไทยยังมีข้อดีในการใช้กล้องสนับสนุนการ – เรียนการสอน เนื่องจากในเวลากลางคืนที่หอดูดาวเหล่านี้จะตรงกับเวลากลางวันในประเทศไทยพอดี
(ท่ีมา: http://www.narit.or.th/index.php/tst)

บทเพลงที่มากับสัญญานกล้องโทรทรรศน์

“ฝนดาวตกอยู่ทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ดูทุกเรื่องราว เธอเห็นอันโดรเมดราไหม แสงเหนือเห็นบ้างหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง por favor!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *