Category:

จากภาพยนตร์ Sci-Fi ถึงความหมาย วทน. : ภาพยนตร์กับโรคาพยาธิ

ความมันส์จำนวนไม่น้อยของ ภาพยนตร์ที่โด่งดังกระชากความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก มาจากความน่าสะพรึงกลัว และฉากที่เต็มไปด้วยความท้าทายต่างๆ ที่ได้วางเนื้อเรื่องจากภัยที่คุกคามมนุษย์ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

กว่าจะมาเป็น…ยา

ยาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์ จากความก้าวหน้าทางวิทยา- ศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นผลทำให้การพัฒนาและการคิดค้นยาเกิดขึ้นมากมาย แต่การที่จะได้ยาเพื่อรักษาโรคโรคนึงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความซับซ้อน อ่านต่อ

Posted On :
Category:

การประชุมด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ BIO 2018

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตเพื่อพัฒนาหรือสร้างให้เกิด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

การพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

ในอดีต ความอายุยืนของประชาชนชาวญี่ปุ่น เป็นความโดดเด่นที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร และความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี แต่ในปัจจุบันความ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย

ปัจจุบันสังคมทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญ เทคโนโลยีการการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คนส่วนใหญ่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ทำให้คนมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ตามรายงานของสำนักวิจัยประชากร อ่านต่อ

Posted On :
Category:

การเตรียมความพร้อมกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศประสบความสำเร็จในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชากร มีผลทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่จะตามมาคือ ความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรในช่วงอายุต่างๆ อ่านต่อ

Posted On :

โครงการพานักศึกษาประเทศลาตินอเมริกาไปเยือนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน  ได้จัดกิจกรรมการนำคณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศลาตินอเมริกาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ อ่านต่อ

Posted On :