พื้นที่ในอวกาศโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่ทว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ โลกนั้นกลับมี ความแออัดไปด้วยดาวเทียมที่ โคจรอยู่รอบโลก เมื่อเวลาผ่านไปดาวเทียม เหล่านี้หมดอายุการใช้งานลงก็กลายเป็นขยะ ที่ยังโคจรอยู่รอบโลกปัจจุบันขยะในอวกาศ โคจรอยู่รอบโลกมีมากกว่า 750,000 ชิ้น ขยะอวกาศนี้เริ่มเป็นปัญหาใหญ่ และอาจมี โอกาสที่จะชนกับดาวเทียมที่ยังปฏิบัติงานอยู่ทำให้เกิดความเสียหายใช้การไม่ได้ โดยหลายหน่วยงานวางแผนโครงการเพื่อจัดการกับปัญหาขยะอวกาศนี้ อาทิ องค์การ นาซ่าวางแผนโครงการที่เรียกว่า Space Debris Elimination โดยการยิงก๊าซไปที่ ขยะอวกาศเหล่านี้เพื่อให้หลุดจากวงโคจร ขยะอวกาศจะตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก และเกิดการเผาไหม้ก่อนตกลงสู่พื้นดิน สำหรับทางยุโรปมีแนวคิดที่จะส่งดาวเทียม ที่ติดตาข่ายขนาดยักษ์เพื่อดักขยะอวกาศและนำกลับลงมายังโลก สำหรับญี่ปุ่นมีความคิด ที่จะใช้ตาข่ายไฟฟ้าเพื่อดักเศษซากและนำ กลับลงมายังโลกเช่นกัน สำหรับประเทศจีน เสนอการใช้เลเซอร์ขนาดใหญ่ที่จะทำให้ชิ้น ส่วนเหล่านี้มีขนาดเล็กลงเพื่อป้องกันการชนกับดาวเทียมที่ยังใช้งานอยู่ จากรายงานใน นิตยสาร Optik กลุ่มนักวิจัยจาก Air Force Engineering University ของจีน ได้จัด เตรียมดาวเทียมที่ติดเลเซอร์ที่คาดว่าจะมี ประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาขยะ ในอวกาศได้

Image Credit: Science Photo Library
(https://www.telegraph.co.uk/news/science/space/8295958/What-is-space-junk-and-why-should-we-be-worried.html)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ยาน เก็บขยะอวกาศ “RemoveDEBRIS” ที่พัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และ วิศวกรจาก University of Surrey Space Center สหราชอาณาจักร ถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยาน FALCON 9 เพื่อทำการทดสอบการเก็บขยะอวกาศ ด้วยการใช้ตาข่ายและฉมวก ซึ่งเป็น การทดสอบภารกิจทำความสะอาดรอบวงโครจรของโลกจริงในอวกาศเป็นครั้งแรก โดยยาน RemoveDEBRIS จะเคลื่อนที่ห่างออกจากตัวสถานี ปล่อยดาวเทียม CubeSat ออกไปเพื่อใช้เป็นเป้าหมายจำลองว่าเป็นขยะในอวกาศ หลังจากนั้น ยาน RemoveDEBRIS จะทำการยิงตาข่ายออกไปเพื่อทำการล้อมรอบขยะอวกาศชิ้นนั้น ลากกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก รวมทั้ง ทดสอบการใช้ฉมวก โดยจะใช้แขนกลยื่นเป้าขนาดเล็กออกไปนอกยานอวกาศ จากนั้นฉมวกพร้อม สายโยงยิงออกจากยาน RemoveDEBRIS เพื่อทดสอบความแม่นยำของการยิงในสภาวะไร้น้ำหนักบนวงโคจร จากนั้นมอเตอร์ในยานจะดึงขยะอวกาศเข้ามาให้ใกล้กับยาน เทคนิคนี้คาดว่าเมื่อใช้จริงจะเป็นการติดตั้ง อุปกรณ์ที่ช่วยให้ขยะอวกาศนั้นกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ไวขึ้น ถ้าหากการทดสอบเป็นไปตามที่คาดการไว้ ยาน เก็บขยะอวกาศจะเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในปี พ.ศ. 2567 ด้วยการจัดการกับดาวเทียม Envisat ของ ESA ดาวเทียมตรวจอากาศหนัก 8 ตันที่ถูกส่งขึ้นไปในปี พ.ศ. 2502

Image Credit: Next Big Future
(https://www.nextbigfuture.com/wp-content/uploads/2018/04/7ca6a8f33f837f24e0f9bff8ad3aa91a-730×430.jpg?x71037)

ปัจจุบันขยะอวกาศที่โคจรรอบ โลกมีปริมาณมาก จำเป็นที่จะต้องเริ่ม มีการจัดการที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด อันตรายต่อนักบินอวกาศ ดาวเทียม ต่างๆ หรืออาจเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ อาจจะเกิดขึ้นในสักวัน


ที่มา:
China wants to use a laser to clean up space junk, Avery Thompson วันที่ 17 ม.ค. 2561
Link: https://www.popularmechanics.com/space/satellites/a15173781/china-wants-to-use-a-laser-to-clean-up-space-junk/

If we don’t act soon, space junk might trap us on earth, Sophie Weiner วันที่ 12 มิ.ย. 2560
Link: https://www.popularmechanics.com/space/a26885/space-junk-cleanup/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *