พื้นที่ในอวกาศโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่ทว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ โลกนั้นกลับมี ความแออัดไปด้วยดาวเทียมที่ โคจรอยู่รอบโลก เมื่อเวลาผ่านไปดาวเทียม เหล่านี้หมดอายุการใช้งานลงก็กลายเป็นขยะ ที่ยังโคจรอยู่รอบโลกปัจจุบันขยะในอวกาศ โคจรอยู่รอบโลกมีมากกว่า 750,000 ชิ้น ขยะอวกาศนี้เริ่มเป็นปัญหาใหญ่ และอาจมี โอกาสที่จะชนกับดาวเทียมที่ยังปฏิบัติงานอยู่ทำให้เกิดความเสียหายใช้การไม่ได้ โดยหลายหน่วยงานวางแผนโครงการเพื่อจัดการกับปัญหาขยะอวกาศนี้ อาทิ องค์การ นาซ่าวางแผนโครงการที่เรียกว่า Space Debris Elimination โดยการยิงก๊าซไปที่ ขยะอวกาศเหล่านี้เพื่อให้หลุดจากวงโคจร ขยะอวกาศจะตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก และเกิดการเผาไหม้ก่อนตกลงสู่พื้นดิน สำหรับทางยุโรปมีแนวคิดที่จะส่งดาวเทียม ที่ติดตาข่ายขนาดยักษ์เพื่อดักขยะอวกาศและนำกลับลงมายังโลก สำหรับญี่ปุ่นมีความคิด ที่จะใช้ตาข่ายไฟฟ้าเพื่อดักเศษซากและนำ กลับลงมายังโลกเช่นกัน สำหรับประเทศจีน เสนอการใช้เลเซอร์ขนาดใหญ่ที่จะทำให้ชิ้น ส่วนเหล่านี้มีขนาดเล็กลงเพื่อป้องกันการชนกับดาวเทียมที่ยังใช้งานอยู่ จากรายงานใน นิตยสาร Optik กลุ่มนักวิจัยจาก Air Force Engineering University ของจีน ได้จัด เตรียมดาวเทียมที่ติดเลเซอร์ที่คาดว่าจะมี ประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาขยะ ในอวกาศได้

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ยาน เก็บขยะอวกาศ “RemoveDEBRIS” ที่พัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และ วิศวกรจาก University of Surrey Space Center สหราชอาณาจักร ถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยาน FALCON 9 เพื่อทำการทดสอบการเก็บขยะอวกาศ ด้วยการใช้ตาข่ายและฉมวก ซึ่งเป็น การทดสอบภารกิจทำความสะอาดรอบวงโครจรของโลกจริงในอวกาศเป็นครั้งแรก โดยยาน RemoveDEBRIS จะเคลื่อนที่ห่างออกจากตัวสถานี ปล่อยดาวเทียม CubeSat ออกไปเพื่อใช้เป็นเป้าหมายจำลองว่าเป็นขยะในอวกาศ หลังจากนั้น ยาน RemoveDEBRIS จะทำการยิงตาข่ายออกไปเพื่อทำการล้อมรอบขยะอวกาศชิ้นนั้น ลากกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก รวมทั้ง ทดสอบการใช้ฉมวก โดยจะใช้แขนกลยื่นเป้าขนาดเล็กออกไปนอกยานอวกาศ จากนั้นฉมวกพร้อม สายโยงยิงออกจากยาน RemoveDEBRIS เพื่อทดสอบความแม่นยำของการยิงในสภาวะไร้น้ำหนักบนวงโคจร จากนั้นมอเตอร์ในยานจะดึงขยะอวกาศเข้ามาให้ใกล้กับยาน เทคนิคนี้คาดว่าเมื่อใช้จริงจะเป็นการติดตั้ง อุปกรณ์ที่ช่วยให้ขยะอวกาศนั้นกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ไวขึ้น ถ้าหากการทดสอบเป็นไปตามที่คาดการไว้ ยาน เก็บขยะอวกาศจะเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในปี พ.ศ. 2567 ด้วยการจัดการกับดาวเทียม Envisat ของ ESA ดาวเทียมตรวจอากาศหนัก 8 ตันที่ถูกส่งขึ้นไปในปี พ.ศ. 2502

Image Credit: Next Big Future
(https://www.nextbigfuture.com/wp-content/uploads/2018/04/7ca6a8f33f837f24e0f9bff8ad3aa91a-730×430.jpg?x71037)

ปัจจุบันขยะอวกาศที่โคจรรอบ โลกมีปริมาณมาก จำเป็นที่จะต้องเริ่ม มีการจัดการที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด อันตรายต่อนักบินอวกาศ ดาวเทียม ต่างๆ หรืออาจเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ อาจจะเกิดขึ้นในสักวัน


ที่มา:
China wants to use a laser to clean up space junk, Avery Thompson วันที่ 17 ม.ค. 2561
Link: https://www.popularmechanics.com/space/satellites/a15173781/china-wants-to-use-a-laser-to-clean-up-space-junk/

If we don’t act soon, space junk might trap us on earth, Sophie Weiner วันที่ 12 มิ.ย. 2560
Link: https://www.popularmechanics.com/space/a26885/space-junk-cleanup/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *