แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนของเราได้ ไมโครไบโอมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและรักษาโรคร้ายในร่างกายของเรา

แม้ว่าเแม้แต่ในโลกของไมโครไบโอม (Microbiome) ประเด็นเกี่ยวกับ “ธรรมชาติกำหนด หรือ การเลี้ยงดู” (nature vs nurture) ก็สำคัญไม่น้อย ไมโครไบโอม (Microbiome) คือ จีโนมของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อาศัยในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ไมโครไบโอมมีความสำคัญต่อร่างกายและสุขภาพของเราในเกือบทุกด้าน นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การทำงานของร่างกายแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เช่น น้ำหนักตัว อารมณ์ความรู้สึก ฯลฯ นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าความแตกต่างของไมโครไบโอมอาจจะเกิดขึ้นเพราะยีนของแต่ละบุคคลราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนของเราได้ ไมโครไบโอมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและรักษาโรคร้ายในร่างกายของเรา

จากทฤษฎีนี้ นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ยีนของคนเรามีผลสำคัญต่อไมโครไบโอมของคนเรา โดยยีนเป็นตัวกำหนดสิ่งแวดล้อมในร่างกายซึ่งไมโครไบโอมอาศัยอยู่ สิ่งแวดล้อมแต่ละแบบก็มีผลต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียบางประเภท อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจากสถาบัน Weizmann Institute of Science กลับพบว่า ยีนของร่างกายนั้นๆ กลับมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อส่วนประกอบของไมโครไบโอม

คณะนักวิจัยจากห้องทดลองของแผนก Computer Science and Applied Mathematics Department และ แผนก Immunology Department ของสถาบัน Weizmann Institute of Science ได้ร่วมมือกันศึกษาวิจัย ผลการวิจัยของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature โดยพวกเขาได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอิสราเอลประมาณ 1,000 คน ประชากรในอิสราเอลประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของยีน โดยนอกจาก นักวิจัยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของยีน และไมโครไบโอมจากกลุ่มเป้าหมายแล้ว พวกเขายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการดำรงชีวิต การใช้ยารักษาโรค และตัวชี้วัดอื่นๆ จากการศึกษาวิจัย พวกเขาสรุปว่า รูปแบบการดำรงชีวิตเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของไมโครไบโอมในร่างกายของคนเรา

คำถามต่อไป คือ หากไมโครไบโอมไม่ได้ถูกกำหนดโดยยีนของเราแล้ว ไมโครไบโอมทำงานร่วมกับยีนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไร? นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างไมโครไบโอม และตัวชี้วัดทางสุขภาพอื่นๆ เช่น ระดับคอเลสเตอรอล น้ำหนัก ระดับน้ำตาลในเลือด ฯลฯ การศึกษาพบว่าไมโครไบโอม มีอิทธิพลต่อสุขภาพของเราไม่น้อยไปกว่า หรือในบางกรณีมากกว่ายีนเสียอีก

จากผลวิจัยดังกล่าว เราสามารถสรุปได้ว่า ความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อไมโครไบโอมของเราเป็นกุญแจ สำคัญในการรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ศาสตราจารย์ Eran Segal หัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนของเราได้ แต่ตอนนี้ เรารู้แล้วว่าเราสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของจุลินทรีย์ และแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของ เราได้ผลการวิจัยนี้แสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า ไมโครไบโอมมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างมาก และสามารถช่วยเราพัฒนาสุขภาพของเราได้”

การวิจัยไมโครไบโอมเป็นการวิจัยที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ได้นานนัก การศึกษาวิจัยของสถาบัน Weizmann เป็นงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในโลกในตอนนี้ นักวิจัยคาดหวังว่างานวิจัยในอนาคตจะสามารถค้นพบความเกี่ยวโยงกันระหว่างไมโครไบโอม ยีน และร่างกายของเราได้มากกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมาก

ที่มา: Genetics or lifestyle: What is it that shapes our microbiome? วารสาร Science Daily

ที่มาของภาพ: The New York Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *