ปัจจุบันมีวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีนาโนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ค้นคว้าและผลิตเครื่องมือขนาดเล็กมากอยู่ในระดับนาโนเมตร หรือ 1 ในพันล้านส่วนของเมตร (10-9 เมตร) ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีด้านนี้ได้ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค หรือที่เรียกว่าการแพทย์นาโน (Nanomedicine) เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนาโนไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือหรือยาอนุภาคเล็กไปทำปฏิกิริยาโดยตรงกับเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เซลล์ เนื้อเยื่อ หรือกระบวนการต่างๆ ทางชีวภาพ เป็นต้น

หลอดเลือดในร่างกายของคนเรา มีหน้าที่นำสารอาหารและก๊าซออกซิเจนที่ลำเลียงไปกับเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อไปถึงเซลล์จะมีการแลกเปลี่ยนอาหารและก๊าซต่างๆ เนื้องอกก็ได้รับสารอาหารในลักษณะเดียวกัน ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยของ National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) ได้เริ่มศึกษาการปิดช่องทางการส่งเลือดไปยังเนื้องอกโดยใช้ตัวนำพาเพื่อทำให้เลือดบริเวณเนื้องอกแข็งตัว เมื่อไม่นานมานี้ Arizona State University (ASU) ประเทศสหรัฐฯ และ National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) ประเทศจีนร่วมกันพัฒนาการแพทย์นาโน โดยนาย Hao Yan ผู้อำนวยการศูนย์ Biodesign Center for Molecular Design and Biomimetics, ASU ได้ออกแบบตัวนำพาให้กลายเป็นหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่สามารถตั้งโปรแกรมและปฏิบัติหน้าที่ในการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งที่อวัยวะเป้าหมายแต่จะ ไม่ทำลายเซลล์ดี

ที่มา:
http://www.wegointer.com/2018/02/scientists-create-tiny-tumor-shrinking-nanobots-

โดยปกติคนเราจะมีเอนไซม์ทรอมบิน (Thrombin) ในน้ำเลือดที่ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว หลังจากที่เซลล์เนื้องอกในหนูทดลองเติบโตขึ้น นักวิจัยจะส่ง หุ่นยนต์จิ๋วที่ได้ติดเอนไซม์ทรอมบินไว้บนผิวแต่ละตัวเข้าไปในกระแสเลือด โดยหุ่นยนต์จิ๋วนี้จะถูกตั้งโปรแกรมให้มองหาโปรตีนที่ชื่อว่านิวคลีโอลิน (Nucleolin) ซึ่งจะพบโปรตีนชนิดนี้เฉพาะในเซลล์ บุหลอดเลือดเซลล์มะเร็งเท่านั้นจะไม่พบในเซลล์ดี เอนไซม์ทรอมบินบนหุ่นยนต์จิ๋วจะเริ่มทำหน้าที่ทำให้เลือดในหลอดเลือดจับตัวเป็นก้อน ทำให้ไม่มีการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเนื้องอก และทำให้เนื้องอก หดตัวและตายในที่สุด เพียงไม่กี่ชั่วโมงหุ่นยนต์จิ๋วจะรวมตัวกันล้อมรอบ เนื้องอกและจะเริ่มทำลายเซลล์เนื้องอกภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ทำลายเซลล์ ที่มีสุขภาพดี และหลังจากนั้น 3 วัน พบว่าเลือดมีการจับตัวเป็นก้อนอยู่ใน หลอดเลือดของเนื้องอก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขนาดเล็กที่สุดยอดนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒนาการรักษาในอนาคต ซึ่งคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถนำไปใช้ กับมะเร็งได้หลายชนิด แต่ทั้งนี้ ยังคงมีอุปสรรคที่สำคัญคือยังไม่มีการทดสอบ ในมนุษย์ ซึ่งคงต้องรอลุ้นการพัฒนาในขั้นต่อไป

ที่มา: Sally Robertson วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
Link: https://www.news-medical.net/news/20180213/Scientists-design-nanorobots-that-seek-and-destroy-tumor-cells.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *